Æsj. Jeg får ikke til å redigere – eller slette! – tidligere poster. Får satse på å skrive perfekt første gang da! (Jeg burde jo være godt vant etter noen år på Usenet…)

– Nuvel. Det holdt visst å poste at jeg ikke fikk det til – så virket det. Det var visst ikke jeg som gjorde feil, men Blogger. Way to go. :-)

This entry was posted in Usortert. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *