Living Is Easy With Nice Clothes

For en håndfull år siden kom jeg over en webside med mondegreens som het The Ants Are My Friends (sitatet fortsetter selvsagt med They’re Blowing In The Wind). Dette var heldigvis midt i ferietiden; jeg var etter hvert ganske glad for at kontorene vegg i vegg med meg var tomme. Jeg har sjelden ledd så hardt og så lenge.

Dessverre ser siden ut til å ha gått all kjødets gang, og ingen av de lignende sidene jeg har funnet har vært like bra. Da er det godt å ha slike briljante oppfinnelser som the Wayback Machine. For den kunne gi meg denne biten av en forgangen tid.

… and she’ll have fun fun fun ’til her daddy takes the teabag away!..

This entry was posted in lenker, Usortert. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *