Skoleringen

Ikke skole-ring, altså, men det å skoleres. For det driver han jo enda med, den etter hvert så utrolig store poden vår. Åttendeklassing har han blitt! Og i den tyske skolen betyr dette nest siste år på Mittelstufe («middelnivået»), også kalt Sekundarstufe 1 («første sekundærnivå»), som er 5.–9. klasse. (Til alle som spurte om han skulle begynne på ungdomsskolen i høst, svarte jeg derfor en eller annen variant av «nei, det gjorde han i femteklasse».)

Skolen hans har nylig publisert en liten film som jeg gjerne vil vise frem. August selv figurerer ikke i den, men flere av vennene hans gjør, og ikke minst lærerne. Den forrige klasseforstanderen hans, som dessverre reiste tilbake til Tyskland i vår, er for eksempel kjemilæreren i hvit frakk. Ellers er herr Brand hans nåværende fysikk- og kjemilærer (og tidligere matematikklærer), mens de to norske kvinnelige lærerne begge er tidligere norsklærere han har hatt, og fru Ulzhöfer var fransklæreren hans i fjor.

Deutsche Schule Oslo 2015 from Kari Kvam on Vimeo.

Kjemi er ellers årets eneste nye fag. De har to timer hver av kjemi, fysikk, biologi, geografi, samfunnsfag (norsk), kunst, sport og historie (som delvis undervises på engelsk) og én time hver av etikk og musikk. De større fagene er engelsk (3 timer), norsk, matematikk og fransk (4 timer hver) og tysk (5 timer).

Nytt av året er organiseringen av tyskundervisningen. Det har selvsagt alltid vært en utfordring å undervise i tysk for elever der det er så stor spredning i nivået. De har pleid å ha noen timer i uken med ekstraundervisning i tysk for dem som vurderes til å trenge det (drøyt halvparten av klassen til August hadde det i fjor), men fra og med i år har de en ny ordning: De slår sammen to og to klasser – her 7. og 8. – og så deler de dem i tre, basert på nivået deres. Og så undervises alle tre gruppene forsåvidt i det samme pensumet, men for det første er nivået mer likt i hele gruppen, og for det andre er gruppen en del mindre, slik at det er lettere å følge opp den enkelte. August er, morsomt nok, en av 7 eller 8 fra sin klasse som er i gruppen for dem som har tysk som morsmål (og den eneste av dem som faktisk ikke har tysk som morsmål). Så langt høres det ut til at han trives med opplegget, han har i alle fall vært interessert i undervisningen så langt i år – de har foreløbig fokusert på lyrikk, og det har han alltid likt. Vi er skjønt enige om at Rilkes Der Panther er et veldig fint dikt.

Ellers har de lært om Wergeland i norsk, om Milgram-eksperimentet i samfunnsfag og om «ting som eksploderer» i kjemi, så vi føler at det blir en velbalansert utdannelse ut av det hele.

Og kvelden før skolestarten i høst var han 172 cm høy. Uten at jeg helt skjønner når det kan ha skjedd.

This entry was posted in August, skryt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *